KLASIFIKACIJE I SPECIFIKACIJE MAZIVA I SRODNIH PROIZVODA
KLASIFIKACIJE I SPECIFIKACIJE MAZIVA I SRODNIH PROIZVODA

Urednik i glavni autor:

Robert Mandaković, dipl. ing.
Pomoćnik urednika:
Damir Vlajčević, dipl. ing.

Autori-koautori i recenzenti:

Josip Bambić, dipl. ing.
Đurđa Ivančević, dipl. ing.
mr. Kamil Nahal
Bruno Novina, dipl. ing.
Ljiljana Pedišić, dipl. ing.
Meri Picek, dipl. ing.
Marijan Podobnik, dipl. ing.

Kazalo:
01. Uvod
02. Klasifikacije maziva prema viskoznosti, metode ispitivanja i definicije pojmova
03. Klasifikacija baznih ulja
04. Osnovne klasifikacije maziva
05. Specifikacije motornih ulja
06. Podjela ulja za male motore
07. Podjela ulja za zupčaničke prijenosnike vozila
08. Pregled utjecajnih specifikacija i zahtjeva za kvalitetom ATF ulja
09. Traktorska ulja
10. Specifikacija brodskih ulja
11. Specifikacije i zahtjevi tekućina za
      prijenos topline
12. Specifikacije i zahtjevi tekućina za
      kočničke sustave
13. Klasifikacije i zahtjevi za kvalitetom hidrauličkih ulja
14. Podjela maziva za zatvorene i otvorene zupčanike u industriji
15. Specifikacije ulja za zračne kompresore
16. Specifikacije ulja za rashladne
      kompresore
17. Klasifikacije i specifikacije turbinskih ulja
18. Specifikacija za elektroizolacijska ulja
19. Ostale klasifikacije i specifikacije za industrijska ulja
20. Osnovna podjela maziva i tekućina za
      obradbu metala
21. Specifikacija sredstava za privremenu
      zaštitu od korozije
22. Klasifikacije i specifikacije mazivih masti
      za vozila i industriju
23. Metode ispitivanja maziva i srodnih
      proizvoda
24. Rabljena maziva i zaštita okoliša
25. Preporuke za maziva kod transporta, skladištenja i rukovanja
26. Kratice i objašnjenja pojmova
27. Jedinice

Riječ autora:
Stalni razvitak industrije, intenzivna zamjena i promjena zastarjelog ili devastiranog industrijskog i voznog parka u Republici Hrvatskoj, ali i u široj regiji, nezaustavljiv je trend koji ima ogroman utjecaj na proizvodnju i primjenu maziva i srodnih proizvoda. Primjena maziva na današnjem razvoju tehnike i tehnologije vrlo je složena, odgovorna, multidisciplinarna i zahtjevna djelatnost. U određenim situacijama može biti iznimno opasna, štetna ili ugrožavajuća za okoliš ili čovjeka, što od svih sudionika u poslovanju s mazivima zahtijeva stručnost i dobro poznavanje radnih svojstava maziva i uvjeta rada stroja, motora ili vozila. Glavna namjena ovog priručnika je pokušaj autora da se prezentiraju sve klasifikacije i specifikacije maziva i srodnih proizvoda, važne metode ispitivanja, jedinice koje se koriste u ovoj djelatnosti te navedu neki osnovni pojmovi i objašnjenja iz svijeta maziva. Ovaj priručnik nije namijenjen samo tehnolozima i strojarima koji se susreću s mazivima i problematikom podmazivanja kao krajnji korisnici maziva; on je namijenjen stručnjacima u proizvodnji, razvoju i provjeri kvalitete u procesu proizvodnje maziva, stručnjacima za primjenu maziva, prodavačima maziva, stručnjacima u transportu i manipulaciji s finalnim proizvodima mazivima, ali i s baznim uljima i aditivima za maziva, specijalistima iz nabavnih službi, kao i stručnjacima za zaštitu okoliša koji se, između ostalog, brinu i o neštetnom uklanjanju maziva. Vjerujemo da će, kao dopunska literatura, biti od koristi i nastavnicima koji predaju ovu materiju, ali i studentima viših škola i fakulteta.


Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana