Kontakt

Hrvatsko društvo za goriva i maziva – GOMA

Adresa sjedišta:
Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 90266894701
Matični broj: 3242188

Žiro račun:
HR5523600001101522941, Zagrebačka banka.

Hrvatsko društvo za goriva i maziva upisano je u Registru udruga Republike Hrvatske
pod registarskim brojem 00000610.

Telefon: 01 48 73 549
Telefax: 01 48 72 503
E-mail: goma@goma.hr
Web: http://www.goma.hr

Uredništvo časopisa Goriva i maziva
Berislavićeva 6
10000 Zagreb

Osoba za kontakt
Andrina Barbarić


Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana