Učlanjenje/Članarina

Članak 11.

U Društvo se mogu učlaniti inženjeri, tehničari i drugi i stručnjaci čija je aktivnost usmjerena na djelatnosti kojima se bavi Društvo.

Članovi Društva mogu biti i strani državljani.
Članstvo Društva stječe se ispunjavanjem pristupnice i uplatom članarine.
Članovi plaćaju godišnju članarinu. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Zaslužnim i počasnim članovima mogu biti proglašeni pojedini članovi koji se djelovanjem i rezultatima rada u ostvarenju ciljeva Društva posebno istaknu. Zaslužne i počasne članove proglašava Skupština na prijedlog najmanje deset članova Društva.

Članak 12.

Odluku o prijamu u članstvo donosi Predsjedništvo Društva na temelju pisane pristupnice kandidata.
Pri učlanjenju član navodi užu specijalnost i daje izjavu u kojoj ili kojim radnim grupama želi sudjelovati u radu.
Pojedinac kojem je osporeno pravo na učlanjenje u Društvo ima pravo žalbe Skupštini Društva, čija je odluka konačna.

(izvadak iz Statuta GOME)

ZA UČLANJENJE: 
Molimo popunite
PRISTUPNICU i pošaljite na našu adresu.

Članarina za tekuću godinu:

70 KN – za uplate u Hrvatskoj
Uplate na ž. r. HR5523600001101522941, Zagrebačka banka.
Uz „poziv na broj“ obvezno upišite Vaš članski broj. Za informaciju o članskom broju molimo da kontaktirate ured GOME.

10 EUR – za uplate u inozemstvu

Uplate na devizni račun:
ZABA d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb, Croatia
SWIFT ZABA HR 2X
Account No. 1500269523
IBAN HR9023600001500269523
Kao svrhu uplate molimo obvezno navedite Vaš članski broj.


Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana