46. međunarodni simpozij GORIVA I  MAZIVA

16.-18.10.2013. - Valamar Diamant Hotel - Poreč  Hrvatska

RADOVI

Od 16.-18. listopada 2013. u Poreču je održan 46. međunarodni stručno-znanstveni simpozij GORIVA I MAZIVA u organizaciji Hrvatskog društva za goriva i maziva. Radni dio simpozija odvijao se u dvije sekcije: GORIVA i MAZIVA, istovremeno u dvije kongresne dvorane. U radu Simpozija sudjelovalo je više od 200 registriranih sudionika iz 15 zemalja.
Simpozij su otvorili Boris Čavrak, predsjednik GOME, Neda Marčec Rahelić, predsjednica Organizacijskog odbora i Ivan Krešić, ispred INE d.d., zlatnog sponzora simpozija.

 

Plenarna i pozvana predavanja održali su eminentni inozemni i domaći stručnjaci:
Robin Nelson, CONCAWE; Prerada nafte u EU u 2020. s izgledima do 2030 / Oil refining in the EU in 2020 with the perspective to 2030,
Igor Dekanić, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet; Promjene na Europskom energetskom tržištu i potrošnja naftnih proizvoda / Changes in the European energy markets and consumption of petroleum products,
Goran Šaravanja, INA Industrija nafte d.d.; Europski rafinerijski sektor – pogled na nekoliko dugoročnih faktora / The European Refining Sector – A look at some longer-term issues.
Steve D. Howes, Houston Community College, Tandel Systems Comp., USA; Primjena naprednog vođenja procesa u rafinerijama i kemijskim tvornicama / Implementing advanced process control for refineries and chemical plants,
Mitjan Kalin, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Laboratory for Tribology and Interface Nanotechnology, Slovenia; Sposobnost močenja i strujanje tekućine preko krute podloge:
međuodnos s trenjem / Wetting and solid-liquid slip: how they relate to friction.

  

SEKCIJA GORIVA
U sekciji GORIVA održano je 28 predavanja razvrstanih u tri tematske podsekcije: Tehnološka rješenja, optimizacija i vođenje procesa / Technological solutions, optimisation and process controlling; Kvaliteta i primjena goriva / Fuel quality and fuel application te Zaštita okoliša i procesna sigurnost / Environmental protection and process safety. Također su prikazana i 22 rada kroz posterska priopćenja.

Sudionici su pokazali veliki interes za sve teme, pa su obje kongresne dvorane bile prepune tijekom predavanja.SEKCIJA MAZIVA
U sekciji MAZIVA održano je ukupno 25 predavanja razvrstanih u četiri tematske podsekcije: Trendovi, klasifikacije i stanje na tržištu maziva / Trends, classifications and lubricants market situation; Ispitivanje i razvoj aditiva i baznih ulja / Testing and development of additives and base oils; Ispitivanje, razvoj i primjena maziva / Testing, development and application of lubricants; Zelene tehnologije - ispitivanje, razvoj, primjena, zbrinjavanje / Green technologies - testing, development, application, waste management. Prikazano je i 6 radova kroz posterska priopćenja.

OKRUGLI STOL
U okviru skupa održana je rasprava na temu Utjecaj „zelenih“ tehnologija na proizvodnju, primjenu i tržište goriva i maziva – stanje i predviđanja. Nakon tri uvodna izlaganja:
Klaas de Haan, CONCAWE; Utjecaj pravnih propisa iz područja zaštite okoliša na sektor prerade nafte u EU / Impact of environmental legislation on the EU refining sector,
Vesna Kučan Polak, Marko Mužic, Slavica Rukavina; INA Industrija nafte d.d.; Nova generacija biogoriva – izazovi i mogućnosti / Next generation of biofuels – challenges and opportunities,
Zorica Davidović, BARGOS LOA, Srbija i Novak Damjanović, NIS, Bosna i Hercegovina; Prednosti i ograničenja primjene „zelenih rješenja“ u tretmanu otpadnih emulzija i zauljenih voda iz industrijskih sustava / Advantages and limitations of the application of "green solutions" in the treatment of waste emulsions and oily water from industry,
i konstruktivne rasprave koja je uslijedila, doneseni su sljedeći opći zaključci:
1. Kao punopravna članica EU od 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je preuzela i sve zakonske obveze koje iz toga proizlaze, pa tako i one koje se odnose na područje naftne industrije. To znači usklađenost i poštivanje svih normi i propisa glede zahtjeva kvalitete goriva i maziva i zaštite okoliša pri njihovoj proizvodnji i primjeni.
2. Hrvatsko društvo za goriva i maziva – GOMA je, prije i za vrijeme pristupnog procesa EU, pratilo, ukazivalo i sa stajališta struke djelovalo na postupnom implementiranju zakonodavsta u području naftnog gospodarstva u pravni sustav RH. Isto tako, GOMA je svojim stručnim djelovanjem, posebice djelovanjem svojih stručnjaka u matičnim gospodarskim i znanstvenim subjektima, kao i kroz simpozije, savjetovanja, tematske skupove i sl. ukazivala na pravce razvoja koji se trebaju realizirati da bi se postigli ciljevi u zaštiti okoliša u području naftnog gospodarstva.
3. Uvođenjem strogih zakonodavnih okvira EU u naftno gospodarstvo RH i njen pravni sustav neće prestati djelatnosti GOMA-e i njenih članova u području goriva i maziva. Sada će to biti djelovanje sa svim pravima i odgovornostima članice EU na daljnjem razvoju i izazovima u ovim područjima. To se odnosi na „klasična“ goriva i maziva i na ona dobivana iz obnovljivih izvora. Međutim, razvoj tehnologija koje omogućuju i druge vrste izvora energije za trošila stavit će pred GOMA-u nove izazove za koje naši stručnjaci moraju biti spremni.
4. GOMA podržava programe praćenja i izvješćivanja vezano uz kvalitetu goriva i maziva, te načina praćenja i verificiranja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućih naftnih goriva stavljenih na tržište RH, kao i zbrinjavanju i neškodljivom uklanjanju rabljenih ulja i maziva. GOMA će i dalje aktivno sudjelovati u svim vidovima edukacije potrošača čiji je cilj pravilna uporaba goriva i maziva.


Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana