VIJESTI IZ DRUŠTVA

 


ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA 2016


Hrvatsko društvo za goriva i maziva održalo je 20. listopada 2016. u Šibeniku godišnju Skupštinu. Temeljem odluke Predsjedništva je Bruno Novina, predsjednik GOME, sazvao sjednicu Skupštine sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor radnog predsjedništva i zapisničara.
  2. Izvješće o radu u međuskupštinskom razdoblju (2015.-2016.).
  3. Financijsko izvješće za 2015. godinu - rasprava i usvajanje.
  4. Program rada i Financijski plan za 2016. (prijedlog) - rasprava i usvajanje.
  5. Razno.

U radno predsjedništvo Skupštine izabrane su: Neda Marčec Rahelić i Ivana Lukec.

Izvješće o radu u međuskupštinskom razdoblju podnio je Bruno Novina, predsjednik GOME.

U izvješću se posebno izdvaja održavanje 48. međunarodnog "Lubricants and Base Oils Symposium - 2015" u Rovinju od 14. do 16. listopada 2015. u „Design hotelu Lone“ Bruno Novina vodio je organizaciju skupa kao predsjednik GOME i predsjednik organizacijskog odbora Simpozija. Partner u organizaciji skupa bio je Europski institut za mazive masti (European Lubricating Grease Insitut, ELGI). Događaj su posebno popratili međunarodni stručni časopisi i medijske kuće: Lubes'n'Greases, Lube, F+L Asia, Base Oil Market i BLS media. U radu Simpozija sudjelovalo je više od 120 stručnjaka i znanstvenika iz dvadeset država.

Uz 4 plenarna predavanja, održano je 19 izabranih predavanja u 6 tematskih sekcija i predstavljeno je 11 posterskih priopćenja. Po prvi puta smo na skupu imali i dvije tematske radionice koje su vodile ugledne svjetske kompanije BASF i Lubrizol. Sudionici su u anketi ocijenili simpozij vrlo uspješnim, a polučio je i dobar financijski rezultat, tj. osigurao potrebna sredstva za rad Društva narednih godinu dana.

Uz uspješno organiziranje godišnjeg simpozija, GOMA je u proteklom razdoblju kontinuirano objavljivala časopis Goriva i maziva (4 broja godišnje).

Financijsko izvješće za 2015. godinu je pokazalo da je poslovanje Hrvatskog društva za goriva i maziva vođeno racionalno te je izvješće prihvaćeno jednoglasno.

Prijedlog Programa rada i financijski plan za 2016. predložio je Bruno Novina. Nakon kraće rasprave oba su prijedloga prihvaćena.

Pod točkom razno je kao poseban problem izdvojen stalan trend smanjenja broja članova GOME. Nakon kraće rasprave o iznalaženju načina za okupljanje i povećanje broja članova, Skupština je donijela prijedloge:

1 Na e-adrese svih sudionika simpozija Goriva 2016, koji nisu članovi GOME, treba poslati pristupnice s pozivom za učlanjenje.

2. Andras Hollo ispunjava uvjete za počasnog člana GOME ponajprije zbog dugogodišnjeg sudjelovanja s brojnim vrlo kvalitetnim radovima na GOMA simpozijima te animiranjem kolega i suradnika da sudjeluju na našim simpozijima. Predlaže se Predsjedništvu GOME da pokrene potrebnu proceduru sukladno Statutu.

 


REDOVITA IZBORNA SKUPŠTINA GOME 2015


Redovita izborna Skupština Hrvatskog društva za goriva i maziva održana je 18. lipnja 2015. u Zagrebu.
Skupština je prihvatila STATUT usklađen s novim Zakonom o udrugama.

Skupština je izabrala tijela GOME u narednom četverogodišnjem mandatu:

PREDSJEDNIK
Bruno Novina

DOPREDSJEDNICI
Adriana Petrović - za goriva
Elvira Vidović - za maziva

PREDSJEDNIŠTVO
1. Bruno Novina - predsjednik
2. Adriana Petrović - dopredsjednica za goriva
3. Elvira Vidović - dopredsjednica za maziva
4. Boris Čavrak - član
5. Roberta Gorup - član
6. Ante Jukić – član
7. Vesna Kučan Polak - član
8. Zoran Lulić - član
9. Neda Marčec Rahelić - član
10. Marija Mioč - član
11. Ljiljana Pedišić - član
12. Davor Podgorčić - član
13. Sanda Telen - član

NADZORNI ODBOR
1. Vladimir Kuzmić
2. Ružica Marinčić
3. Maja Fabulić Ruszkowski

Predstavnik GOME u Skupštini HIS-a
1. Davor Podgorčić

 OBILJEŽENO 50 GODINA DJELOVANJA GOME

 Copyright © goma.hr 2003-2009 Sva prava pridržana